Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 1629) zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) informuję, że konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi zostanie ogłoszony w lutym 2020 r.


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (05.06.2019 11:54)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (05.06.2019 11:54)

Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz (05.06.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Kultury

Ilość odwiedzin: 482