Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czternastu Straconych, oznaczonej jako działka ewid. nr 105/21 w obrębie G-55, w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej oraz wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy


Metryka strony i historia zmian