Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy: ul. Zagrodowej bez numeru (dz. nr 122, obręb W-36), ul. Łodzianka bez numeru (dz. nr 92/8, obręb W-1), ul. Powstańców Wielkopolskich bez numeru (dz. nr 79, obręb B-45), ul. Morenowej bez numeru (dz. nr 53/9, obręb G-55), ul. Koronnej bez numeru (dz. nr 84/7, obręb B-9), ul. Prochowej bez numeru (dz. nr 48, obręb P-14)


Metryka strony i historia zmian