Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 802/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian