Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia II Łódzkiego Panelu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 661/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian