Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 882/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian