Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2022 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 801/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian