Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 8290/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 13 września 2021 r.


Metryka strony i historia zmian