Pismo Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie W-47 jako działka nr 350/53


Metryka strony i historia zmian