Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że dnia 21 lutego 2018 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVII/1714/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że dnia 21 lutego 2018 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVII/1714/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (27.02.2018 11:11)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (01.03.2018 09:01)

Informację opracował: Dembowski Michał (26.02.2018)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 377