Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań animacji społeczno–kulturalnej oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych i usług o charakterze szkoleniowo–treningowym, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kilińskiego 39


Metryka strony i historia zmian