Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań instruktażowo-szkoleniowych oraz informacyjno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach obszaru Projektu 2 ROCŁ - Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a


Metryka strony i historia zmian