Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych oraz działań szkoleniowo-instruktażowych i szkoleniowo-treningowych, wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej tj.: 4 mieszkań chronionych przy ul. Gdańskiej 1 dla osób wychodzących z pieczy zastępczej

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian