Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie ceny usługi polegającej na sporządzeniu inwentaryzacji z natury stanu krajobrazu kulturowego Miasta Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji zwraca się z prośbą o oszacowanie ceny usługi polegającej na  sporządzeniu inwentaryzacji z natury stanu krajobrazu kulturowego Miasta Łodzi obejmującej:

  1. Wykonanie podstawowej dokumentacji fotograficznej wszystkich obiektów wpisanych do aktualnej gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem wpisów obszarowych scharakteryzowanych jako historyczny układ urbanistyczny lub układ przestrzenny (2255 pozycji).
  2. Wykonanie rozszerzonej dokumentacji fotograficznej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla tej usługi wraz z załącznikami.

Na tym etapie prosimy wyłącznie o podanie ewentualnej ceny całkowitej (zarówno brutto, jak i netto) wykonania takiej usługi, co pomoże nam ustalić jej ewentualny koszt. Nie wiąże się to z koniecznością złożenia przez Państwa oferty, szacowanie jest wyłącznie pomocą dla nas z Państwa strony. W wypadku, gdyby jakaś część opisanej usługi stwarzała ryzyko znacznego podwyższenia kosztów, prosimy o zaznaczenie tego w odpowiedzi.

 

Cena netto

Cena brutto

Wykonanie inwentaryzacji z natury stanu krajobrazu kulturowego Miasta Łodzi

 

 

Na szacunki czekamy do końca dnia 24 marca 2019 roku (niedziela).

Szacunki prosimy wysyłać drogą mailową na adres: p.wojtaszczyk@uml.lodz.pl

 

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (19.03.2019 10:25)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (19.03.2019 11:28)

Informację opracował(a): Patrycja Wojtaszczyk (18.03.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 900