Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prośba o oszacowanie wykonania oraz dostawy tablic informacyjnych – informujących o realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi zamierza zlecić dostawę tablic informacyjnych – informujących o realizacji 8 projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

W związku z powyższym proszę o oszacowanie wykonania oraz dostawy tablic zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego badania rynku. Proszę o wskazanie kosztów powyższego zamówienia odrębnie dla każdego z Projektów zgodnie z poniższą tabelą:

 

Wymiary tablic w [m]

 

0,8x1,2

1x2

2x3

Liczba łączna

Cena za szt netto

 

 

 

do 5 tablic

Cena za szt netto

 

 

 

od 5 - 10

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

  • cena

Termin wykonania usługi:

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i  nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie o cenę proszę kierować do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 14, na e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl podając w tytule „Badanie rynku – dostawa tablic informacyjnych”.

 

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (13.02.2018 10:36)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (13.02.2018 10:40)

Informację opracował: Kamila Osicińska (13.02.2018)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji

Ilość odwiedzin: 260