Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprostowanie do postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II oraz informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości sprostowanie do postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II oraz informację o przedłużeniu terminu składania wniosków.

Szczegóły ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (04.07.2018 15:35)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (04.07.2018 15:37)

Ilość odwiedzin: 45