Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Zagadkowej 32, ul. Brzezińskiej bez numeru oraz ul. Siewnej 13A i 13 B


Metryka strony i historia zmian