Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Zachodniej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-47 jako działki nr 699/1 i 186/65 oraz Wojciecha Głowackiego 6, oznaczonej jako działka nr 87 w obrębie geodezyjnym B-50


Metryka strony i historia zmian