Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicy Bolesława Limanowskiego 27 i Bolesława Limanowskiego bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-28 jako działki nr 609/11 i 609/15, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00088434/5 i LD1M/00003935/8


Metryka strony i historia zmian