Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Telefonicznej 15/17 i Telefonicznej bez numeru, prof. Włodzimierza Fijałkowskiego bez numeru, Tomaszowskiej bez numeru, Stanisława Przybyszewskiego bez numeru


Metryka strony i historia zmian