Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Grzegorza Piramowicza 7, ul. Rewolucji 1905 r. nr 2, ul. Juliana Tuwima 30 i ul. Stockiej 13


Metryka strony i historia zmian