Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy dr. Adama Próchnika 5


Metryka strony i historia zmian