Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 56, ul. płk. Jana Kilińskiego 46, ul. dr. Adama Próchnika 9, ul. Orlej 9, ul. Przędzalnianej 12


Metryka strony i historia zmian