Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych oraz samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Piotrkowskiej 15 oraz ul. Henryka Sienkiewicza 27


Metryka strony i historia zmian