Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 8/16 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 95/2, w obrębie geodezyjnym W-36 o powierzchni 0,7570 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00338373/7


Metryka strony i historia zmian