Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wydzierżawienie na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Obornickiej, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Łagiewnickiej, ul. Neonowej, Placu 4 Czerwca, ul. Kazimierza Tetmajera, ul. Mazurskiej, ul. Alojzego Felińskiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Kazimierza Chłędowskiego, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego, ul. Starorudzkiej, ul. Władysława Króla, ul. Michała Ossowskiego, ul. Wapiennej


Metryka strony i historia zmian