Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż należącego do Miasta Łodzi prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-7 jako działka nr 207/57


Metryka strony i historia zmian