Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy: ul. Pomorskiej 13, ul. Harcerskiej 2, ul. Juliana Tuwima 30 oraz ul. Skalnej 56

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (02.02.2018 12:17)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.02.2018 12:17)

Informację opracował: Justyna Kopaś (29.01.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 319