Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wezwanie do usunięcia braków formalnych podmioty aplikujące o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Wydział Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury UMŁ publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Braki podpisów należy uzupełnić osobiście w Wydziale Kultury UMŁ (ul. Piotrkowska 102, I piętro, pok. 4) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub przysłać pocztą całą ofertę z właściwymi podpisami na adres punktu kancelaryjnego Urzędu Miasta Łodzi, 90 - 926 Łódź, ul. Piotrkowska 104. Brakujące załączniki należy złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym UMŁ, ul. Piotrkowska 104 lub przysłać na ww. adres do dnia 6 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 638 43 92, (42) 638 43 56 lub (42) 638 53 64.

Szczegóły >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (01.02.2018 13:10)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (01.02.2018 13:13)

Ilość odwiedzin: 97