Wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Studenckiej 7 i 7a, część działki nr 14 w obrębie B-14, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 16 listopada 2022 r. do 7 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz  części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Studenckiej 7 i 7a, część działki nr 14 w obrębie B-14, o powierzchni 16 848,00 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat, w drodze przetargu nieograniczonego.


Metryka strony i historia zmian