Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 102, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi  

informuje, że w dniach od 2 września 2019 r. do 23 września 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz części nieruchomości położonej w Łodzi przy:
 

  • ul. Szczecińskiej 102, obręb B-2, część działki nr 50/18, opisanej w księdze wieczystej LD1M/00114782/1, o powierzchni 12,00 m²;
     

przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (02.09.2019 08:37)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (02.09.2019 08:40)

Informację opracował(a): Jolanta Gorczyca (29.08.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 253