Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 4 i 12, ul. Tuwima 33, ul. Sienkiewicza 56, ul. Gdańskiej 1

Publikacja od 04.11.2022 r. do 25.11.2022 r.


Metryka strony i historia zmian