Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości, położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 238, której należące do Miasta Łodzi prawo użytkowania wieczystego zostało przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (01.12.2017 12:00)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (01.12.2017 12:01)

Informację opracował: Aneta Kozłowska (30.11.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 403