Wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 47, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 14.09.2022 r. do 05.10.2022 r.


Metryka strony i historia zmian