Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza oraz ul. Fabrycznej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych

Publikacja od 02.09.2022 r. do 23.09.2022 r.


Metryka strony i historia zmian