Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul.: Beskidzkiej 212, Beskidzkiej bez numeru, Henrykowskiej 27, Opolskiej 5, Pomorskiej 373, Henrykowskiej 26, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat w drodze przetargu nieograniczonego

Prezydent Miasta Łodzi 

informuje, że w dniach od 11 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

  • Beskidzkiej 212, działka nr 36/6 w obrębie W-3 – KW nr LD1M/00025910/7 o powierzchni 20259 m²,
  • Beskidzkiej bez numeru, działki nr 36/3, 36/5 w obrębie W-3 – KW nr LD1M/00025910/7 o powierzchni 24261 m²,
  • Henrykowskiej 27, część działki nr 65/3 w obrębie W-17 – KW nr LD1M/00127656/3 o powierzchni 26851 m²,
  • Opolskiej 5, działki nr 287/1, 287/2 w obrębie W-6 – KW nr LD1M/00219625/9 o powierzchni 36822 m²,
  • Pomorskiej 373, działka nr 10 w obrębie W-17 – KW nr LD1M/00014511/0 o powierzchni 21915 m²,
  • Henrykowskiej 26, działka nr 12 w obrębie W-17 – KW nr LD1M/00116985/8 o powierzchni 30943 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 25 lat w drodze przetargu nieograniczonego.


Metryka strony i historia zmian