Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Henryka Siemiradzkiego 6B, ul. Henryka Siemiradzkiego 6A, al. Politechniki bez numeru, ul. Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, ul. Łomżyńskiej 4, ul. Wólczańskiej 121/123, ul. Gandhiego 2-12, ul. Gandhiego bez numeru oraz ul. Gandhiego 1B/1C, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 16 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • działki numer 104/1, 104/2 i 104/3 w obrębie P-39 – KW nr LD1M/ LD1M/00189659/6 o powierzchni 1776 m²,
 • ul. Henryka Siemiradzkiego 6B, działka nr 292/21 w obrębie G-5 – KW nr LD1M/00118959/1 o powierzchni 61 m²,
 • ul. Henryka Siemiradzkiego 6A, działka nr 292/22 w obrębie G-5 – KW nr LD1M/00118959/1 o powierzchni 64 m²,
 • al. Politechniki bez numeru, część działki nr 124/140 w obrębie G-2 – KW nr LD1M/00288096/5 o powierzchni 12 m²,
 • ul. Sebastiana Felsztyńskiego bez numeru, część działki nr 237/4 w obrębie G-1 – KW nr LD1M/00149883/3 o powierzchni 42 m²,
 • ul. Łomżyńska 4, część działki nr 195/3 w obrębie G-4 – KW nr LD1M/00140736/5 o powierzchni 118 m2,
 • ul. Wólczańska 121/123, część działki nr 176/3 i 176/5 w obrębie P-20 – KW nr LD1M/00110562/5 o łącznej powierzchni 59,80 m2,
 • ul. Gandhiego 2-12, część działki nr 101/52 w obrębie B-45 – KW nr LD1M/00329079/0 o powierzchni 8,78 m²,
 • ul. Gandhiego bez numeru, część działki nr 95/40 w obrębie B-45 – KW nr LD1M/00050941/7 o powierzchni 10,83 m²,
 • ul. Gandhiego 1B/1C, część działki nr 95/163 w obrębie B-45 – KW nr LD1M//00050941/7 o powierzchni 7,64 m²,
 • ul. Gandhiego 1B/1C, część działki nr 95/163 w obrębie B-45 – KW nr LD1M//00050941/7 o powierzchni 7,64 m²,
 • ul. Gandhiego 2-12, część działki nr 101/50 w obrębie B-45 – KW nr LD1M/00329079/0 o powierzchni 1,85 m²,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym.