Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Mieszkalnej, ul. Klaudiusza Łazowskiego, ul. Alojzego Felińskiego, ul. Lechosława Roszkowskiego, ul. Ideowej, ul. Postępowej, ul. Finansowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, oraz ul. Stanisława Przybyszewskiego i ul. Pabianickiej , przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 14 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Mieszkalnej 48 (część działki nr 227/1 w obrębie G-26) o powierzchni 30 m2,
 • ul. Klaudiusza Łazowskiego 36C i ul. Klaudiusza Łazowskiego 36D (część działki nr 303/11 w obrębie G-27) o powierzchni 117 m2,
 • ul. Alojzego Felińskiego 7b (działka nr 237/3 w obrębie G-17) o powierzchni 43 m2, i Alojzego Felińskiego 7d (działka nr 236/3 w obrębie G-17) o powierzchni 47 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 1 (działka nr 584/6 w obrębie G-44) o powierzchni 1 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 9 (działka nr 583/2 w obrębie G-44) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 15 (działka nr 583/3 w obrębie G-44) o powierzchni 3 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 17 (działka nr 583/4 w obrębie G-44) o powierzchni 3 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 2 (działka nr 75/9 w obrębie G-44) o powierzchni 389 m2 i (działka nr 583/7 w obrębie G-44) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 4 (działka nr 68/12 w obrębie G-44) o powierzchni 4 m2 i (działka nr 583/6 w obrębie G-44) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 8 (działka nr 75/8 w obrębie G-44) o powierzchni 214 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 6 (działka nr 68/11 w obrębie G-44) o powierzchni 20 m2,(działka nr 75/7 w obrębie G-44) o powierzchni 194 m2, (działka nr 583/5 w obrębie G-44) o powierzchni 2 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 8 (działka nr 68/10 w obrębie G-44) o powierzchni 58 m2 i (działka nr 75/6 w obrębie G-44) o powierzchni 157 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 10 (działka nr 68/9 w obrębie G-44) o powierzchni 105 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego bez numeru (działka nr 75/15 w obrębie G-44)
  o powierzchni 19 m2 i (działka nr 75/16 w obrębie G-44) o powierzchni 116 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 12 (działka nr 68/8 w obrębie G-44) o powierzchni 117 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego bez numeru (działka nr 75/14 w obrębie G-44) o powierzchni 69 m2,
 • ul. Lechosława Roszkowskiego 14 (działka nr 593 w obrębie G-44) o powierzchni 172 m2,
 • ul. Ideowej 5 (działka nr 122/15 w obrębie G-30) o powierzchni 47 m2,
 • ul. Ideowej 15 (działka nr 122/30 w obrębie G-30) o powierzchni 24 m2,
 • ul. Ideowej 17 (działka nr 122/29 w obrębie G-30) o powierzchni 27 m2,
 • ul. Ideowej 19 (działka nr 122/28 w obrębie G-30) o powierzchni 21 m2,
 • ul. Ideowej 21 (działka nr 122/27 w obrębie G-30) o powierzchni 30 m2,
 • ul. Ideowej 23 (działka nr 127/2 w obrębie G-30) o powierzchni 20 m2,
 • ul. Ideowej 25/27 (działka nr 125/1 w obrębie G-30) o powierzchni 117 m2,
 • ul. Postępowej 1 (działka nr 76/7 w obrębie G-44) o powierzchni 5 m2,
 • ul. Postępowej 1B (działka nr 76/8 w obrębie G-44) o powierzchni 15 m2,
 • ul. Postępowej 1C (działka nr 76/9 w obrębie G-44) o powierzchni 15 m2,
 • ul. Finansowej 95a (działka nr 319/4 w obrębie G-41) o powierzchni 4 m2, (działka nr 319/3 w obrębie G-41) o powierzchni 5 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

 • ul. Stanisława Przybyszewskiego bez numeru (część działki nr 33/19 w obrębie G-3)
  o powierzchni 60,70 m2,
 • ul. Pabianickiej 2 (część działki nr 195/3 w obrębie G-3) o powierzchni 0,17 m2,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.


Metryka strony i historia zmian