Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Pastelowej - obręb ewidencyjny B-3, działka nr 461, ul. Mglistej - obręb ewidencyjny B-3, działka nr 61/35 oraz obręb B-3 działka nr 62/38, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat


Metryka strony i historia zmian