Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Stanisława Przybyszewskiego 22, ul. Sosnowej 32, ul. Lipowej 32, ul. Cieszyńskiej 33, ul. Kosodrzewiny bez numeru, ul. Granicznej 52, ul. Wazów 16C, ul. Popioły 28/28A, ul. Tabelowej bez numeru, ul. Piotrkowskiej 86, ul. Kosmonautów 2-16 przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz przy: ul. Olechowskiej bez numeru, Park nad Sokołówką, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym i przy ul. Stefana Żeromskiego 117 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 4 lutego 2021 r. do 25 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Stanisława Przybyszewskiego 22, część działki nr 58/1 w obrębie G-4 – KW nr LD1M/00136948/3 o powierzchni 87,5 m²,
 • ul. Sosnowa 32, część działki nr 57 w obrębie G-4 – KW nr LD1M/00100306/0 o powierzchni 75,7 m²,
 • ul. Lipowej 32, część działki nr 60/2 w obrębie P-19 – KW nr LD1M/00114038/1 o powierzchni 75 m²,
 • ul. Cieszyńska 33, część działki nr 59 w obrębie G-10 – KW nr LD1M/00034298/6 o powierzchni 20,5 m²,
 • ul. Kosodrzewiny bez numeru, część działki nr 149/3 w obrębie W-18 – KW nr LD1M/00121993/5 o powierzchni 84 m²,
 • ul. Graniczna 52, część działki nr 275/20 w obrębie G-43 – KW nr LD1M/00032813/9 o powierzchni 88 m²,
 • ul. Wazów 16C, część działki nr 606/3 w obrębie G-42 – KW nr LD1M/00075748/5 o powierzchni 184,9 m²,
 • ul. Wazów 16C, część działki nr 603 w obrębie G-42 – KW nr LD1M/00008845/5 o powierzchni 146 m²,
 • ul. Popioły 28/28A, część działki nr 63/1 w obrębie G-52 – KW nr LD1M/00136201/5 o powierzchni 42 m²,
 • ul. Tabelowa bez numeru, części działek nr 607/1, 609/1, 610/1 w obrębie G-52 – KW nr LD1M/00136201/5 o powierzchni 320 m²,
 • ul. Piotrkowska 86, część działki nr 132/7 w obrębie S-6 – KW nr LD1M/00092565/3 o powierzchni 79,5 m²,
 • ul. Kosmonautów 2-16, część działki nr 49/34 w obrębie G-11 – KW nr LD1M/00000743/4 o powierzchni 17,40 m²,

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz:

 • ul. Olechowska bez numeru, część działki nr 70/7 w obrębie G-20, o powierzchni 135 m² – KW nr LD1M/00224148/9,
 • ul. Olechowska bez numeru, część działki nr 67/4 i 68/6 w obrębie G-20, o powierzchni 165 m² – KW nr LD1M/00281566/2,
 • Park nad Sokołówką, część działki nr 24/58, obręb B-27 – KW nr LD1M/00063707/9, o powierzchni 135 m²
 • Park nad Sokołówką, część działki nr 24/44, obręb B-27 – KW nr LD1M/00068423/9, o powierzchni 23 m²

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie bezprzetargowym oraz:

 • ul. Stefana Żeromskiego 117,działka nr 9/1w obrębie P-28, o powierzchni 14 814 m² – KW nr LD1M/00089949/5,

przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym.


Metryka strony i historia zmian