Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej, ul. Tuszyńskiej, ul. płk. Jana Kilińskiego, ul. Walerego Przyborowskiego, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat oraz ul. Ary Sternfelda, ul. Maratońskiej, ul. Rzgowskiej, ul. Ikara, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Mazurskiej, ul. Karpiej, ul. Antoniego Wiwulskiego, ul. Maratońskiej, ul. Cieszyńskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej i ul. Pienistej w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi

informuje, że w dniach od 2 września 2022 r. do 23 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

 • ul. Tatrzańskiej 113B (część działki nr 80/10 w obrębie G-17) o powierzchni 0,36 m2,
 • ul. Tuszyńskiej 112 (część działki nr 1030/2 w obrębie G-26) o powierzchni 11 m2,
 • ul. płk. Jana Kilińskiego 300 i ul. Walerego Przyborowskiego bez numeru (części działek nr 6/1 oraz nr 7/37 w obrębie G-15) o łącznej powierzchni 1,55 m2,

    przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat

 • ul. Ary Sternfelda bez numeru (części działek nr 591/2 oraz nr 587/3 - w obrębie G-28) o łącznej powierzchni 579 m2,
 • ul. Maratońskiej 117 (działka nr 358/13 - w obrębie P-23) o powierzchni 1254 m2,
 • ul. Rzgowskiej 217 i ul. Rzgowskiej bez numeru (części działki nr 417/146 oraz część działki nr 417/149 - w obrębie G-27) o łącznej powierzchni 124,40 m2,
 • ul. Ikara bez numeru (działka nr 254/1 - w obrębie P-37) o powierzchni 2437 m2,
 • ul. Bolesława Limanowskiego 194/196, ul. Mazurskiej 21, ul. Karpiej 65/67 oraz ul. Antoniego Wiwulskiego bez numeru (część działki nr 26/1- w obrębie B-44, część działki nr 140/42 w obrębie G-16, część działki nr 251/16 w obrębie G-16 oraz część działki nr 3/17 w obrębie G-11) o łącznej powierzchni 20 m2,
 • ul. Maratońskiej 24/32 (działka nr 367/15 oraz działka nr 367/5 - w obrębie P-24) o łącznej powierzchni 284 m2,
 • ul. Cieszyńskiej 47B i ul. Cieszyńskiej bez numeru ( działka nr 4/121, działka nr 4/122 oraz działka nr 4/170 w obrębie G-10) o łącznej powierzchni 1022 m2,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej,

 • ul. Pienistej bez numeru (część działki nr 143 w obrębie P-33) o powierzchni 1478 m2,

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez współwłaścicieli zasad korzystania z części nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Łodzi.

 

 


Metryka strony i historia zmian