Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Łodzi przy ul. Legionów 96A, 98 i 100


Metryka strony i historia zmian