Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 27 oraz ul. Bolesława Limanowskiego bez numeru

Publikacja od 08.06.2022 r. do 29.06.2022 r.


Metryka strony i historia zmian