Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Prezydent Miasta Łodzi  

informuje, że w dniach od  26 stycznia 2018 r. do 16 lutego 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych przy:  

 • Trójskok bez numeru, obręb P-27, działka nr 503/13, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00049550/9, o powierzchni 402,00 m²;
 • Trójskok 14, obręb P-27, część działki nr 507/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00010375/6, o łącznej powierzchni 204,00 m²;
 • Trójskok 14, obręb P-27, część działki nr 508/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037015/0, o łącznej powierzchni 111,00 m²;
 • Trójskok bez numeru, obręb P-27, część działki nr 509/2, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00069940/6, o powierzchni 17,50 m²;
 • Piłsudskiego 94, obręb W-23, część działki nr 5/9, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094659/3, o powierzchni 287,00 m²;
 • Konstytucyjnej bez numeru, obręb W-23, część działki nr 5/10, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094659/3, o powierzchni 2389,00 m²;
 • Bursztynowej 13, obręb B-60, część działki nr 103/1, brak księgi wieczystej, o powierzchni 4613,00 m²;
 • Łagiewnickiej 6B, obręb B-47, działka nr 213/5, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00140039/9, o powierzchni 16,00 m²;
 • Folwarcznej bez numeru, obręb B-26, działka nr 223/11, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/001145303/6, o łącznej powierzchni 3140,00 m²;
 • Folwarcznej 38, obręb B-26, działka nr 223/17, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/001145303/6, o powierzchni 407,00 m²;
 • Folwarcznej 38, obręb B-26, działka nr 223/19, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/001145303/6, o powierzchni 13,00 m²;
 • Rojnej bez numeru, obręb B-42, część działki nr 44/59, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00124153/6, o łącznej powierzchni 158,75 m²;

przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (24.01.2018 15:06)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (24.01.2018 15:18)

Informację opracował: Katarzyna Wiertlewska

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Dysponowania Mieniem

Ilość odwiedzin: 460