Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej przy ul. Retkińskiej 80a, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych

Treść ogłoszenia >>>


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (07.12.2018 14:14)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (07.12.2018 14:44)

Informację opracował(a): Urszula Małek (07.12.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 144