Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej 27, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej

Publikacja od 12.09.2022 r. do 03.10.2022 r.


Metryka strony i historia zmian