Wykaz nieruchomości stanowiących własność oraz pozostających w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany na rzecz Gminy Miasto Łódź, położonych w Łodzi przy ul. Jana Karskiego, ul. Tokarskiej, ul. Wodnej, ul. Jadzi Andrzejewskiej, ul. Bławatnej, ul. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego, ul. Kurczaki, ul. Powtórnej

Publikacja od 17.11.2022 r. do 08.12.2022 r.


Metryka strony i historia zmian