Wykaz obejmujący lokal użytkowy - garaż przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, położony w Łodzi przy ul. Podrzecznej 9

Publikacja od 03.06.2022 r. do 24.06.2022 r.


Metryka strony i historia zmian