Wykaz obejmujący samodzielne lokale mieszkalne położone przy: ul. Wojska Polskiego 7, ul. Andrzeja Struga 3, 7 oraz 31 i ul. Henryka Sienkiewicza 29, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie własności gruntu

Publikacja od 17.06.2022 r. do 08.07.2022 r.


Metryka strony i historia zmian