Wykaz obejmujący samodzielne lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu wraz z udziałem w prawie własności gruntu położone w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Piotrkowskiej, ul. Edwarda Abramowskiego

Publikacja od 05.08.2022 r. do 26.08.2022 r.


Metryka strony i historia zmian